oprema za proizvodnju hrane

Procesna oprema za proizvodnju hane, podijeljena u nekoliko skupina

1/2
OPREMA ZA PRŠUTANE

 

OPREMA ZA SIRANE

Uređaji za prizvodnju, pakiranje i skaldištenje sira i mliječnih proizvoda

1/2
1/1
OPREMA ZA HLAĐENJE RIBE I PAKIRANJE RIBLJIH PROIZVODA

Hlađenje i pakiranje ribe

1/1
OPREMA ZA PRERADE MESA

Profesionalni strojevi za preradu mesa.

Linea Flexio d.o.o.

B. Gumpca 53 , 52100 Pula

tel. 052/635-555

fax. 052/494-123

lineaflexio@gmail.com